Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Kirurgisk spermieaspiration (PESA/TESA)
8000kr

Makeinsemination (AIH)
Naturlig cykel
9000kr

Stimulerad cykel
11000kr

Ovulationsstimulering
3000kr

FSH-stimulering
5000kr

Hormonanalys, AMH/prov
1000kr

Enstaka blodprov
150kr

Ultraljud för patienter i behandling på en annan klinik.
Detta erbjuds för våra tidigare patienter och i mån om tid.
1500kr

Virusscreening HIV, Hepatit B+C för patienter i behandling på en annan klinik. Detta erbjuds för våra tidigare patienter och i mån om tid.
1000kr