Livsstilsfaktorer

Liten förändring i livsstil kan göra stor skillnad

Med en hälsosam livsstil ökar chansen att bli gravid. Kan du undvika rökning och alkohol, försöka få en balanserad kost samt minska kaffedrickandet förbättrar du förutsättningarna, både som man och kvinna. Vänta inte heller för länge med att skaffa barn för ålder är en viktig faktor.

Det är känt att livsstilen påverkar våra vanligaste folksjukdomar, som hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Men vad många inte känner till är att dessa livsstilsfaktorer även är av stor betydelse för möjligheten att bli gravid och få barn. Genom att förändra sin livsstil till att bli mer hälsosam ökar man sina chanser att bli gravid samtidigt som man minskar negativa konsekvenser i framtiden både för sig själv och för sina barn.

Eftersom våra levnadsvanor till stor del påverkas av trender och vi idag har tillgång till en oselekterad information via nätet är det också viktigt att vi kritiskt granskar nya och gamla rön. Forskning om livsstil och fertilitet är på snabb frammarsch.

Rökning och alkohol

Rökning är bland det farligaste du kan ägna dig åt vad gäller möjligheten att bli gravid. Detta gäller både egen rökning och så kallad passiv rökning. Flera stora undersökningar har visat att det tar längre tid för rökande kvinnor att bli gravida, risken för missfall och för genetiska skador ökar. Rökande kvinnor kommer även tidigare i klimakteriet jämfört med kvinnor som inte röker.

Det är också klart bevisat att rökning påverkar spermiekvaliteten negativt. Nikotin anses skada spermieproduktionen genom att ändra blodcirkulationen och hormonnivåer samt öka den oxidativa stressen, vilket bidrar till ökad DNA-fragmentering och kromosomavvikelser.

Det är välkänt att alkohol är skadligt för fostret under graviditeten vilket innebär att en gravid kvinna inte ska dricka alkohol över huvudtaget. Det finns även studier som visar att en hög alkoholkonsumtion, även hos mannen, kan försvåra chansen att bli gravid.

Att väga för mycket eller för lite

Som kvinna bör du ha ett normalt BMI (19-25) för att optimera dina chanser att bli gravid. Flera studier har visat att det tar längre tid för både överviktiga och underviktiga kvinnor att bli gravida. Risken för missfall ökar också hos överviktiga kvinnor och troligen även för underviktiga kvinnor. Överviktiga kvinnor utsätter både sig själva och sitt foster för ökade risker under graviditeten och i samband med förlossningen. Framförallt gäller detta ökad risk för högt blodtryck och diabetes under graviditeten men också ökad risk för hjärtmissbildningar och andra missbildningar hos barnet.

Även mannens spermieproduktion kan påverkas negativt av framför allt övervikt. I en nyligen publicerad dansk studie där 12 566 kvinnor och deras partners gick igenom 25 191 IVF/ICSI cykler visade man att om både kvinnan och mannen var överviktiga (redan vid BMI ≥25 kg/m²) minskade deras chans med 20% att få barn vid IVF-behandling.

Kost och motion

Vi borde alla äta nyttigt och välbalanserat vad gäller alla näringsämnen. För par som planerar graviditet är det extra viktigt – både för att ha kontroll över sin vikt och för att få i sig behovet av näringsämnen viktiga för hormonproduktionen. Det finns idag ingen bevisad speciell kost som är särskilt befrämjande för förmågan att bli gravid, men forskare har blivit allt mer intresserade av även kostens betydelse för fertiliteten. Flera undersökningar pågår för att utvärdera detta. Det som hittills är klart visat är att kvinnor som planerar graviditet bör ta extra folsyratabletter. Folsyra är ett B-vitamin som behövs för fostret tillväxt.

Vad gäller män har många studier gjorts vad gäller spermakvaliteten och tillskott av olika vitaminer och mineraler. Idag finns inte tillräckliga bevis för att rekommendera något speciellt tillskott till män oavsett vad som beskrivs på olika internetsidor. Det är det oklart om folsyra i tablettform har en positiv effekt vid nedsatt spermiekvalitet då olika studier kommit till olika slutsatser. Men det finns en studie som visar att folsyra i kombination med zink kan ha en effekt.

Nu planeras en studie på Fertilitetscentrum där vi med hjälp av så kallad probiotika, som är bakterier med förmåga att tillverka den form av folsyra som cellerna kan använda, ska utvärdera om spermiekvaliteten kan förbättras.

Regelbunden motion hjälper oss också att hålla vikten och ökar blodcirkulationen. Dessutom orkar man hantera den stress och nedstämdhet som kan komma om graviditeten dröjer. Dock bör alltför intensiv daglig träning undvikas, framförallt hos kvinnor. Hårdtränande kvinnor kan få ägglossningsrubbningar vilket försvårar chansen att bli gravid.

Kaffe

Koffein finns framför allt i kaffe men också i mindre mängd i andra drycker. Vissa undersökningar har visat ett samband mellan kvinnans koffeinintag och förlängd tid till graviditet och ökad risk för missfall. Det finns nu även studier som visar negativ inverkan för mannen. Därför uppmanas idag par som planerar graviditet att minska framför allt sitt kaffeintag till högst ett par koppar per dag.

Ålder

Den biologiskt mest gynnsamma åldern att få barn är mellan 20 och 25 år för kvinnan och under 35 år för mannen. Men av sociala och ekonomiska skäl planerar många att bli föräldrar betydligt senare. Kvinnans ålder är av stor betydelse för möjligheten att bli gravid. Redan från cirka 30 års ålder avtar möjligheten att bli gravid för att från cirka 35 års ålder avta mer uttalat. Kvinnor över 40 års ålder har ofta svårt att uppnå graviditet. Dessutom ökar risken för missfall med åldern vilket bidrar ytterligare.

Idag lever vi i ett samhälle där kvinnor väntar längre med att bilda familj och både kan ha svårare att bli gravid och dessutom kanske inte få det antal barn hon önskar. Många är inte medvetna om detta och tyvärr kan inte IVF-behandling helt kompensera för dessa svårigheter.

Även mannens ålder har betydelse. Hos äldre män har man sett nedsatt spermakvalitet. Mannens ålder har också en betydelse för risken för missfall hos kvinnan.

För ett par som längtar efter barn kan det kännas stressande att tänka på allt detta. Försök istället att tänka på vilken stor skillnad varje liten förändring faktiskt kan göra och hitta rutiner som fungerar både för att förändra din livsstil och för att behålla de nya goda vanorna.